TJ Internacionál Petrovice

Inter Petrovice
Areály - ceník pronájmu sportovnich zařízení

CENÍK PRONÁJMU SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Pronájem hlavního hřiště
základní sazba: 1500 Kč/ utkání(1h 30 min)
podmínkou je dodržení pravidel a zachování kvality hřiště
(včetně šaten a sociálního zařízení)

Minihřiště s trávou
základní sazba: 400 Kč/1 h
(včetně šaten a sociálního zařízení)

Hřiště na nohejbal základní sazba: 250 Kč/1 h
(bez šaten a sociálního zařízení)

platí od 1. 1. 2010   -   ceny včetně DPH


Zachování kvality hřiště - pronájem se nesmí uskutečnit za špatných klimatických podmínek
a na podmáčeném hřišti. O způsobilosti hrací plochy pro pronájem rozhoduje předseda oddílu
nebo jim pověřený zástupce oddílu.


Další zápasy:  
Aktuální výsledky

Ostatní výsledky a tabulky
ČMFS, ofisport.cz

web © 2006-23 Pasza (Sznapka Pavel)